Antoinetta, královna Francie

Divadlo Hybernia, role: portrétistka / company

Antoinetta, královna Francie

Premiéra: 9. dubna 2014

Hudba: Jiří Škorpík

Texty: Pavel Vrba

Libreto: Jiří Hubač

Režie: Radek Balaš

Choreografie: Carli Jefferson

Původní český muzikál, odehrávající se na konci 18. století za vlády krále Ludvíka XVI., zaznamenává průběh Velké francouzské revoluce od jejích počátků až po popravu Marie Antoinetty. Kromě historického pozadí se muzikál věnuje právě osobě Antoinetty jako panovnice, manželky, matky i milenky.  

Přípravy díla započaly již v roce 2004, kdy Jiří Hubač vyzval ke spolupráci na původním českém muzikálu textaře Pavla Vrbu a skladatele Karla Svobodu. Kvůli tragickému úmrtí Karla Svobody se hudební stránky posléze ujal Jiří Škorpík.